Z LÁSKY K RUČNEJ VÝROBE, REMESLÁM
A PRÍRODE

Autorské háčkované a plstené výrobky vytvorené z jemných pramienkov vlny.